ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง “ทิศทางกัญชากับแพทย์แผนไทย”

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในช่วงบ่าย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง “ทิศทางกัญชากับแพทย์แผนไทย” ในโอกาสวันพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย และพิธีรับใบประกาศผู้สำเร็จหลักสูตร เภสัชกรรมแผนไทยและเวชกรรมแผนไทย ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.อมร เปรมกมล, เภสัชกรคมสัน ธีรานุรักษ์, ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์, ผอ.ภุชพงศ์ โครบัญชา เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในครั้งนี้ โดยมี นายภาดล แสงกุดเรือ ประธานรุ่นที่ 21 เป็นผู้ดำเนินรายการฯ

ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ