ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ "นายอรรคพล ภูผาจิตต์" ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำเร็จการศึกษาในปี 2560 ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

      ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 2562 “สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียนพัทยา ซึ่งในงานดังกล่าวมีบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมกว่า 6,000 คน

“เพราะมีพ่อแม่เป็นแม่ค้า จึงมีต้นแบบของการสู้
เพราะมีลูกและภรรยา จึงอยากสำเร็จ
เพราะมีครูอาจารย์ จึงมีต้นแบบวิชาการ
เพราะมีหัวหน้า จึงมีโอกาสและแนวคิดต่อยอด
เพราะมีโรงพยาบาลคำม่วง จึงมีวันนี้”

อรรคพล ภูผาจิตต์ (2562)

     

ภาพ/ข่าวโดย : อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ