ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มข. และรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำคณะ และรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2562 ทั้ง 4 ท่าน

.: นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ (ศิษย์เก่าดีเด่น มข. ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์)

.: นายสมาน พรวิเศษศิริกุล (ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. รุ่นที่ 19 คณะสาธารณสุขศาสตร์)

.: นายสนอง มะลัยขวัญ (ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. รุ่นที่ 24 คณะสาธารณสุขศาสตร์)

.: นายเทพวรรณ์ เตียมไธสง (ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. รุ่นที่ 37 คณะสาธารณสุขศาสตร์)

ภาพบรรยากาศในงาน

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร