ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในโครงการ “อว. สร้างงานเฟส 2” พื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริการคณะฯ พร้อมทีม ออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานใน “โครงการ อว.สร้างงานเฟส 2” โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับผิดชอบพื้นที่การจ้างงานทั้งหมด 9 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย สกลนคร และจังหวัดนครพนม
โดยในครั้งนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 16 คน และมีกำหนดจะออกตรวจเยี่ยมโครงการฯในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดอื่นๆต่อไป

ภาพ/ข่าว : ศรศักดิ์ อุระ