ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการ “อว. สร้างงานเฟส 2” พื้นที่ อ.ภูหลวง จ.เลย

วันที่ 21 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริการคณะฯ พร้อมทีม ออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในโครงการ “อว.สร้างงานเฟส 2” พร้อมให้ความรู้ในด้าน “โภชนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับเชิญ ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล นักวิชาการโภชนาการ ชำนาญการและนักกำหนดอาหารวิชาชีพ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

โครงการ “อว.สร้างงาน เฟส 2” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับผิดชอบพื้นที่โครงการฯ ทั้งหมด 9 จังหวัด 10 พื้นที่ ในครั้งนี้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ ทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งโครงการฯ ทั้งหมด จะเสร็จสิ้นในสิ้นเดือนกันยายน 2563 นี้

ภาพ/ข่าวโดย:  นายศรศักดิ์ อุระ