ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ ขอนแก่น-สารคาม ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน “ในโครงการ อว. สร้างงานเฟส 2”

วันที่ 14 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ พร้อมทีม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน “โครงการ อว.สร้างงานเฟส 2 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 9 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย สกลนคร และจังหวัดนครพนม ซึ่งในครั้งนี้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม และมีกำหนดจะออกตรวจเยี่ยมพื้นที่อื่นๆ ต่อไปจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

   
   
   
   
   

ภาพ/ข่าว : ศรศักดิ์ อุระ