ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบ “อุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบเหยียบ” จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณ โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน "อุปกรณ์ที่กดเจลล้างมือแบบเหยียบ" จำนวน 3 ชุด แก่ทางคณะฯ เพื่อสนับสนุนการลดแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อสำหรับไว้ให้บริการบุคลากร, นักศึกษา และผู้มาติดต่องานภายในคณะฯ โดย ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข่าว/ภาพ โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร