ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ของสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้รับพระราชทาน ชั้นตรามหาวชิรมงกุฏ (สายสะพาย 3) ณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

ภาพกิจกรรม

                       

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong