ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์ และ ผศ.ดร.กวินทร์ ถิ่นคำรพ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับคณาจารย์ทั้ง 2 ท่าน โอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น 

"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" (ผศ.ดร.นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์ และ ผศ.ดร.กวินทร์ ถิ่นคำรพ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.