ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ได้รับทุน จาก The Swedish Council for Higher Education

ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ได้รับทุนให้ไปแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) จำนวน SEK 80000 หรือประมาณ 275,600 บาท จาก The Swedish Council for Higher Education ภายใต้โปรแกรม Linnaeus-Palme planning

มหาวิทยาลัย SLU เป็นมหาวิทยาลัย Top 400 ที่ถูกจัดอันดับโดย Times Higher Education Ranking, QS Rankings, STINT, the Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education, Leiden ranking CWTS, National Taiwan University Rankings, Shanghai Ranking Lists เป็นต้น

โดยทุนนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือการเรียนการศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบันในอนาคต โดยมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2565