ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมในงานแบ่งเป็น ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ และช่วงเย็นเป็นกิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่, พิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่น, กิจกรรมประกวดแต่งกาย และกิจกรรมจับฉลากของขวัญผู้ใหญ่ใจดี

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร