ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางการช่วยชีวิตคนขั้นพื้นฐาน และเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ช่วยชีวิตและใช้งานอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเลื่อน สุริหาร