ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

โครงการอบรมซ้อมอัคคีภัย

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมซ้อมอัคคีภัยขึ้น โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันอัคคีภัย เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันเหตุ ลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ และเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัยและใช้งานอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 และบริเวณลานชมพู  อาคารเลื่อน สุริหาร

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร