ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานสงกรานต์ร่วมสืบสานประเพณีไทย

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 นำโดยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ประจำปี 2566 ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา   เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานเปิดในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย

 

 

   ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร