ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมรับฟังนโยบายและกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.30  น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) นำโดย คุณสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น สัญจรครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องรับรอง 3 อาคารอรุณ จรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมรับฟังนโยบายและกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์  โดย คุณสุรพล เพรชวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และในฐานะประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) กล่าวรายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวคิด และข้อเสนอแนะ ในการประพฤติและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวรจนา  หมวดศรี