ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมงานฉลองมหาสงกรานต์ยิ่งใหญ่ "บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นำโดยทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดตั้งขบวนแห่พุทธบูชาร่วมงานสืบสานงานบุญประเพณีฮีต 12 คอง 14 "บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2567” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 2" การประกวดขบวนแห่พุทธบูชา "บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ กิจกรรมในวันดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นการประกอบพิธีการนำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร และนักศึกษาทำพิธีจุดธูปเทียนกล่าวคำบูชาหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข., พิธีสรงน้ำพระและสรงน้ำตราพระธาตุพนม และพิธีขอขมาผู้อาวุโส สืบสานตามประเพณีอีสาน จากนั้นนำเดินขบวนแห่ ประกอบด้วย คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย, คณะเกษตรศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมรับชมการแสดงขบวนแห่ของคณะต่างๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้พระสงฆ์ 9 รูป และพิธีตกแต่งเจดีย์ 12 นักษัตรตามประเพณีอีสาน 

ภาพ/ข่าว โดย : นายศรศักดิ์ อุระ