ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ผู้บริหารและบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์อัมพร เจริญชัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากร ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์อัมพร เจริญชัย อดีตหัวหน้าภาควิชาพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 9 พ.ค. 2567 เวลา 15.30 น. ณ วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
ข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ
ภาพโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์