ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ คำสะอาด เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ คำสะอาด เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย "เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)"
โดยเข้ารับพระราชทานในงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลิงค์ข่าว : https://th.kku.ac.th/186516/?