รายงานตรวจวัดสภาพอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

.: ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

0.9

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

263.6

77.1

68.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.0

33.5

34.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.0

49.3

47.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.35

985.13

982.39

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.4

3.4

3.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

 ประจำวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

1.3

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

247.9

130.1

121.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.5

34.4

36.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.9

43.9

38.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.66

984.52

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.5

3.3

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

1.9

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

266.9

283.8

129.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.7

35.5

26.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

50.7

40.8

75.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.44

984.52

983.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.4

3.1

6.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

2.7

2.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

279.3

277.8

271.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.3

33.4

33.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

62.2

43.5

45.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.66

986.05

983.91

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.9

3.6

3.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

 ประจำวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

206.4

312.5

293.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.3

26.4

28.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

79.2

75.4

66.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.40

989.10

986.66

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.5

6.2

5.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

2.1

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

109.9

270.5

278.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.2

31.1

29.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

64.9

58.5

60.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.79

988.49

986.96

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.9

4.2

4.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.5

2.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

279.9

279.2

284.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.4

30.3

31.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

63.1

58.5

51.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.05

985.74

983.91

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.2

4.4

4.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

322.0

325.7

284.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.9

27.4

29.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

79.6

74.8

64.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

981.77

982.39

980.25

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.5

5.9

5.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.6

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

279.8

285.9

276.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.9

31.3

31.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

65.6

52.5

54.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.30

981.77

979.94

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.1

4.2

4.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

2.3

2.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

289.2

275.0

272.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.3

33.8

34.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

60.4

47.4

41.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.22

983.61

980.55

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.9

3.2

3.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

 

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.0

1.8

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

282.2

288.9

352.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.2

32.7

32.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

61.5

48.4

50.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.22

983.30

979.94

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.9

3.4

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.5

2.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

262.5

273.2

180.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.0

33.2

35.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.7

50.0

43.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

982.39

981.16

978.42

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.4

3.2

2.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

2.1

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

254.0

200.9

297.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

33.0

35.1

35.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

49.6

41.9

40.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

981.47

980.25

977.50

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.0

2.5

3.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.3

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

302.0

108.9

128.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.4

33.8

35.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.4

43.2

38.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

982.69

981.16

978.42

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.1

3.1

3.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.3

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

255.8

115.8

102.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.7

34.7

34.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

43.9

35.5

35.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.61

982.08

979.64

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.0

2.7

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

1.7

2.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

115.8

92.3

108.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.3

33.4

34.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

45.0

37.7

37.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.30

981.47

979.94

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.5

2.9

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

2.3

1.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

107.7

100.5

88.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.9

32.6

33.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.7

44.5

37.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.00

981.77

979.64

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.7

3.1

3.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.7

2.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

103.3

124.1

4.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.3

30.8

31.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

61.1

51.3

54.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.83

983.30

981.16

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.7

3.5

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.8

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

59.2

95.5

104.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.6

28.7

28.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

70.7

56.2

57.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.74

984.52

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.9

4.5

4.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

100.4

86.0

5.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

24.4

24.7

27.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

83.4

81.1

67.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.83

984.22

982.08

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.7

6.5

5.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.5

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

259.2

324.0

130.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.7

36.1

31.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.7

43.9

53.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

981.16

980.86

978.72

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

5

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.3

2.8

4.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.6

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

254.4

333.2

284.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

33.8

36.1

36.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

48.6

40.6

39.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.00

981.47

978.42

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

5

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.1

3.0

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

 

ประจำวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.8

2.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

291.7

301.0

281.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.0

34.1

35.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.9

47.5

42.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.52

983.61

981.16

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.5

3.4

3.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.2

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

316.0

270.4

94.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.5

34.4

36.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.7

47.1

39.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.27

986.05

383.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.1

3.8

3.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.9

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

194.9

292.9

219.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.1

31.5

34.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

71.2

53.2

44.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.79

987.57

984.83

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.2

4.3

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

  

ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.4

-

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

182.1

296.3

-

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.2

31.4

-

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

63.5

54.1

-

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.49

987.27

-

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

-

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.5

3.6

-

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

-

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.8

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

114.1

273.3

110.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.1

31.5

32.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

63.1

57.2

49.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.88

986.35

983.61

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.7

3.6

3.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.7

0.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

95.4

287.8

40.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.7

32.1

28.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

59.9

55.5

67.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.05

984.52

982.08

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.5

3.8

5.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.7

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

122.0

128.5

132.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.7

34.5

35.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

61.4

43.8

42.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.66

983.91

980.86

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.9

2.8

3.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

0.9

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

338.5

95.2

257.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

33.0

34.2

37.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

50.8

43.6

36.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.35

984.83

981.47

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

2.9

2.8

2.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)