รายงานตรวจวัดสภาพอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

.: ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.8

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

97.1

32.2

62.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.4

31.5

34.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.7

48.0

39.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.29

991.85

989.40

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.5

3.3

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.6

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

90.1

99.1

62.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.3

31.6

33.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.9

44.6

38.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.29

991.85

989.40

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.9

3.2

3.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.1

1.5

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

126.1

125.7

105.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.6

30.8

30.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.7

45.7

45.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.90

992.46

990.32

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.4

3.3

3.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.1

1.7

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

84.4

21.6

125.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.7

29.5

30.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.9

45.2

40.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.59

992.46

989.71

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.8

3.7

3.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.7

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

65.8

122.4

126.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.5

28.8

29.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.0

41.3

37.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.59

992.15

990.01

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.1

3.8

3.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.5

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

86.7

42.9

102.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.8

28.5

29.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

53.5

41.4

34.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

996.12

993.68

990.93

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.3

4.0

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

14.2

45.9

355.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

24.8

25.9

26.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

61.9

55.7

55.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.29

992.76

991.24

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.3

5.6

5.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

1.3

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

110.0

130.3

112.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.7

30.3

30.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.8

47.1

46.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.07

990.63

988.18

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.3

3.5

3.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

1.1

0.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

86.0

346.3

109.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.3

30.5

31.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.8

50.0

47.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.68

991.54

988.79

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.3

3.5

4.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.2

1.9

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

92.2

77.3

77.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.2

30.1

31.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.6

50.9

47.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.68

991.85

989.71

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.5

3.8

3.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.9

2.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

21.4

92.4

127.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.5

29.7

30.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

59.0

53.0

52.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.46

990.63

988.79

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.7

3.9

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

2.2

1.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

90.0

105.2

93.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.0

30.0

29.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.4

50.4

52.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.37

991.24

989.10

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.3

3.7

4.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.8

1.8

2.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

0.4

99.7

104.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.5

30.4

31.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

65.2

54.1

47.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.98

992.46

990.01

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.1

4.1

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

1.3

0.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

76.5

131.1

17.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.1

29.8

33.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

64.1

58.3

49.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.76

990.93

988.18

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.3

4.4

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

2.6

2.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

135.1

118.7

128.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.5

29.5

30.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

75.6

60.5

53.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.24

989.71

987.27

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.3

5.2

4.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.5

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

342.2

326.6

75.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

23.3

25.2

23.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

81.7

78.6

84.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.44

983.61

981.77

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.6

6.4

7.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

2.0

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

323.5

42.1

349.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.8

32.2

31.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.9

46.9

44.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.27

985.13

983.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.3

3.6

3.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

1.3

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

346.3

308.7

322.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.3

30.4

30.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

68.4

55.8

52.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.79

986.66

983.91

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.4

4.4

4.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

1.2

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

101.6

95.4

69.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.9

32.4

33.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

48.7

49.7

44.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.32

987.57

985.13

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.5

3.0

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.7

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

107.6

47.1

91.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.3

32.5

34.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.3

44.1

39.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.32

987.88

985.74

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.9

3.3

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.8

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

28.0

65.0

115.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.9

32.5

33.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.1

42.2

39.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.54

989.71

986.96

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.2

3.3

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.4

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

115.8

163.2

86.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.4

32.6

31.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

50.2

40.7

46.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.15

990.32

988.49

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.1

3.2

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.7

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

61.0

86.6

92.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.8

32.0

33.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

44.4

38.3

35.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.93

989.40

987.57

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.3

3.5

3.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

1.9

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

107.5

9.3

85.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.1

31.4

32.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

51.1

34.2

30.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.93

988.79

986.66

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.7

3.8

3.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

2.0

2.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

113.5

111.5

115.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.7

30.5

31.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.7

48.0

45.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.01

988.49

985.74

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.2

4.1

3.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.2

3.0

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

88.6

107.2

101.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.1

31.2

32.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.2

44.2

44.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.71

987.57

985.13

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.9

4.5

4.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.4

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

67.3

96.2

67.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.0

32.2

32.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

51.9

39.9

42.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.10

987.27

984.52

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.8

6.1

4.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.5

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

58.6

83.1

52.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.4

30.6

32.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

61.5

47.5

42.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.32

988.79

985.74

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

11.3

8.7

7.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

2.5

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

22.5

83.1

348.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.3

31.7

32.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.0

49.3

50.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.63

989.10

986.05

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

12.9

9.5

8.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

1.3

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

35.8

28.8

86.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.3

32.0

26.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

67.0

52.6

79.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.39

989.10

986.66

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

11

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

12.1

10.9

9.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.7

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

80.4

110.7

94.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.4

28.7

30.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

72.0

59.9

55.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.88

986.66

984.52

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

12.1

11.4

10.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)