รายงานตรวจวัดสภาพอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

.: ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

 

 

ประจำวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.7

1.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

54.0

80.6

72.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

24.1

28.1

30.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

47.5

40.1

36.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

996.12

993.07

990.01

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.2

4.0

3.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

1.8

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

78.5

94.0

103.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

22.4

27.5

28.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.9

38.9

38.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

997.95

994.90

991.54

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.6

4.4

4.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.9

2.5

2.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

110.9

89.2

94.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.5

30.8

30.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.6

42.7

40.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

995.51

993.07

991.24

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.2

3.3

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.2

0.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

119.1

72.7

68.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.8

31.3

32.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

60.9

49.7

43.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.07

990.32

988.49

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.1

3.2

3.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

1.00

1.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.3

1.5

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

100.5

123.5

144.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.7

30.8

32.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.6

47.6

43.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.93

988.79

986.35

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.2

3.3

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

 ประจำวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.8

2.3

0.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

117.9

119.6

97.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.2

31.9

31.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

558.2

44.6

46.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.63

988.18

986.05

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.0

3.1

4.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

 ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

1.4

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

134.7

96.8

129.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.1

31.8

33.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.4

46.6

41.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.15

990.01

987.27

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.7

3.3

3.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.2

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

61.9

81.8

136.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.2

30.6

33.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

53.9

47.4

39.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.46

990.01

987.27

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.9

3.2

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

2.1

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

72.9

118.1

105.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.6

30.8

31.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

53.0

44.7

41.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.76

90.32

988.18

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.4

3.2

3.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.8

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

358.8

94.7

94.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.5

29.6

31.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.6

46.8

41.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.46

990.01

987.88

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.0

4.0

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.9

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

81.6

106.7

103.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.5

28.3

29.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.0

46.8

44.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.68

991.85

988.79

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.2

4.0

3.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.0

2.7

2.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

72.3

85.7

79.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.7

29.3

30.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.8

46.6

42.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.90

991.85

989.71

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.3

4.2

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

 ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.2

2.1

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

63.7

124.5

86.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.9

30.3

30.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.5

44.2

43.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

995.20

992.46

990.32

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.5

3.4

4.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

2.0

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

50.4

96.5

90.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.0

30.6

29.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

53.3

43.3

48.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

995.20

992.76

990.63

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.3

3.3

4.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

2.6

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

98.6

97.0

59.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.6

29.0

30.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.1

48.3

46.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.98

991.85

990.01

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.5

4.2

4.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

2.5

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

354.4

78.9

93.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.7

30.2

31.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.5

44.6

41.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.37

991.24

989.71

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.8

3.7

3.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.7

1.4

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

83.3

109.2

91.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.3

31.6

32.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.2

47.4

44.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.54

989.71

987.57

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.1

3.1

3.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.5

1.7

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

104.8

80.0

89.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.9

31.2

33.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

58.5

53.4

48.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.01

987.27

985.13

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.7

3.5

3.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

1.20

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

 ประจำวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.4

1.9

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

125.4

127.4

109.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.0

33.7

34.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

53.0

45.4

40.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.40

987.57

985.13

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.2

2.5

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.20

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.6

0.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

300.5

269.3

274.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.1

33.9

34.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

51.1

41.9

38.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.88

986.05

983.91

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.5

2.8

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.9

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

340.3

24.4

345.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.1

33.7

32.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

48.6

38.1

43.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.18

985.44

983.61

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.4

2.9

3.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

2.1

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

92.0

61.8

65.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.2

31.5

32.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.8

43.8

40.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

990.93

988.79

986.66

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.3

3.2

3.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.1

2.3

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

100.1

91.9

126.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.0

31.5

31.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.5

46.9

49.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

991.54

989.40

987.57

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.9

3.4

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

343.0

329.6

83.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

23.7

26.1

28.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

73.3

67.7

58.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.37

991.24

989.10

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.1

6.0

5.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.0

2.0

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

69.0

70.4

79.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.4

31.1

30.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

53.0

46.2

49.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.07

990.93

989.40

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.4

3.6

4.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

2.2

2.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

350.4

26.9

38.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.9

31.3

31.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

49.3

40.3

40.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

994.90

991.85

989.71

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.2

3.3

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.2

2.6

1.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

75.9

102.2

89.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.0

31.1

31.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.3

33.8

37.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

995.81

993.07

990.63

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.3

3.4

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

 ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.1

1.7

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

75.4

101.3

101.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.6

31.8

33.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

51.3

34.2

30.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.68

991.85

989.40

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.2

3.0

3.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

2.1

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

83.1

122.3

336.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.6

32.5

33.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.9

43.8

36.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

992.76

990.32

988.18

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.8

3.0

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.1

2.3

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

105.0

94.6

96.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.5

32.4

33.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

59.2

34.6

35.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

993.68

991.24

989.10

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.9

3.0

2.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)