รายงานตรวจวัดสภาพอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

.: ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ประจำวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.9

0.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

271.3

278.6

184.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

24.9

27.6

30.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

83.6

70.9

60.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.44

984.83

983.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.3

6.6

6.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.4

1.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

303.3

274.0

308.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.4

34.9

33.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

49.6

42.6

46.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.30

982.08

979.64

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.2

3.4

4.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

 ประจำวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

1.5

2.0

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

298.7

282.1

278.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

33.6

35.7

32.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

46.2

41.9

52.2

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.52

983.30

980.55

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.1

3.4

4.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.7

2.0

1.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

273.8

284.8

237.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.9

34.7

36.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

59.7

43.9

37.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

988.18

986.66

983.61

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.6

4.7

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

2.2

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

281.6

255.0

285.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.9

32.5

32.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

66.7

52.7

52.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

989.10

988.18

985.44

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.4

4.1

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.20

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.8

1.5

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

282.6

229.3

278.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.9

32.5

36.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

52.7

49.5

39.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.44

984.52

981.47

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.7

3.9

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

 1.20

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.5

1.6

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

277.3

281.3

253.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.0

35.0

34.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.3

43.3

42.5

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.91

982.08

979.33

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.6

3.1

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

324.8

287.1

332.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.5

30.3

30.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

67.0

62.0

58.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.22

983.61

981.47

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.5

4.8

4.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

1.0

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

208.8

268.6

243.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.3

31.3

32.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

64.3

57.4

52.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.05

985.44

983.00

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.2

4.4

4.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

1.9

1.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

273.2

294.1

285.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.9

35.2

37.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

53.9

39.1

35.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.66

985.44

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.1

3.2

2.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

1.1

0.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

278.6

238.8

233.5

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.7

32.4

34.2

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

61.4

51.6

46.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.05

984.22

982.39

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.3

3.9

3.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.5

1.8

2.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

306.9

258.2

271.6

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.2

32.5

32.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

63.7

53.0

50.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.35

984.83

982.39

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.1

4.3

3.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

1.6

1.7

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

261.9

295.3

254.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.2

32.6

32.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

65.1

54.4

52.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.05

984.52

981.77

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

5

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.3

3.8

4.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

1.3

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

123.7

284.7

256.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.9

31.5

35.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

67.3

56.5

45.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.52

983.61

981.47

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.1

4.4

3.4

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

 ประจำวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.7

1.6

1.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

301.2

138.4

268.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.8

34.3

35.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

60.1

48.3

43.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.91

982.39

979.64

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.3

3.3

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

1.5

1.4

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

251.8

207.3

190.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.9

33.5

33.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

64.9

50.5

50.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

985.44

983.61

981.16

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.1

3.8

3.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

1.4

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

210.1

231.2

210.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.3

33.8

28.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

62.1

48.4

65.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.91

983.00

981.47

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.1

3.9

5.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

1.6

0.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

205.8

200.0

9.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.0

32.4

32.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

61.1

51.6

55.7

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

981.77

980.86

978.42

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.8

4.1

4.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.9

1.2

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

276.3

253.0

234.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.5

33.2

34.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

59.6

49.6

49.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

980.86

980.25

977.50

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.5

3.9

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.5

2.1

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

285.6

284.4

303.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.8

34.1

34.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.9

46.8

46.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

982.39

981.16

978.42

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.9

3.2

3.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.4

1.8

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

270.8

309.6

284.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.5

34.9

35.3

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.9

45.1

43.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.61

982.69

979.33

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.7

3.4

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.3

2.6

1.9

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

273.1

283.4

285.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.2

33.7

35.0

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

60.3

47.9

43.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.52

982.69

979.64

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.4

3.3

3.3

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

2.5

2.5

2.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

276.9

285.6

279.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.1

33.8

35.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.2

45.8

40.8

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

984.22

983.00

979.94

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.1

3.4

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.8

1.7

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

261.2

269.4

280.7

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.6

33.8

34.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

60.1

47.7

43.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.91

983.00

979.64

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.5

3.7

3.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

1.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

1.3

1.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

286.9

136.8

328.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.2

33.8

33.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

61.0

52.2

49.4

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.30

982.69

979.64

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.3

3.9

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.6

1.8

1.1

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

283.7

282.4

424.1

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

33.1

35.5

35.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

54.6

45.5

44.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.30

981.47

979.03

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.7

3.1

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.1

1.6

1.2

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

240.2

272.5

261.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.4

35.9

37.8

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

57.7

46.7

35.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.30

981.77

979.33

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.8

3.2

3.1

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 ประจำวันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

1.4

1.6

0.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

262.7

253.0

146.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

32.7

35.7

36.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

56.8

46.6

44.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

983.30

982.39

979.64

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

3.9

3.4

3.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.8

0.8

1.8

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

246.2

268.2

86.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.3

32.6

35.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

71.5

57.3

48.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

986.96

985.13

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.0

4.6

3.8

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

12:00 น.

15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.9

1.8

1.5

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

244.6

286.2

117.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

31.9

34.9

35.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

55.4

45.3

46.0

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

987.88

986.05

982.69

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

6

6

6

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.0

3.4

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)