รายงานตรวจวัดสภาพอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

.: ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ประจำวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

98.0

102.4

81.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.1

29.3

30.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

82.4

68.3

63.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

1005.8

1005.5

1004.8

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

17.58

75.21

42.49

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.3

5.1

4.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.60

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

327.9

61.3

62.9

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

30.7

32.0

30.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

62.0

57.5

62.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

1007.0

1006.5

1005.3

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

74.73

77.66

40.05

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

4.5

3.7

3.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.20

3.80

มิลลิเมตร (mm)

 

 ประจำวันอาทิตย์ที่ 8ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

77.0

85.7

86.2

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.4

31.4

33.1

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

69.1

57.6

52.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

1007.2

1006.9

1005.7

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

66.91

81.07

73.75

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

5.6

3.8

2.9

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

66.1

73.6

84.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

29.7

31.8

33.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

66.4

54.1

50.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

1007.3

1006.9

1005.8

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

72.77

87.42

73.26

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.3

3.3

2.7

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

338.7

243.6

280.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

26.4

29.0

32.4

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

80.0

67.5

56.6

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

1007.7

1007.4

1006.2

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

18.56

77.66

84.98

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.1

4.9

3.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

101.5

93.5

76.4

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

25.7

28.7

29.5

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

80.9

64.5

60.9

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

1007.6

1007.4

106.4

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

54.70

56.65

37.12

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

9.0

5.2

4.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

81.3

96.5

83.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

24.9

28.7

26.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

83.9

67.3

76.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

1007.1

1006.9

1006.2

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

10.26

76.68

59.58

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

8.3

6.1

6.6

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

3.40

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

359.6

69.6

68.0

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

27.6

30.0

26.9

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

76.1

63.2

76.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

1006.8

1006.4

1005.5

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

67.89

69.35

33.70

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.9

4.6

5.5

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.20

0.00

1.80

มิลลิเมตร (mm)

 

 ประจำวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

292.5

342.1

31.8

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

24.2

30.3

30.6

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

84.4

63.0

63.3

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

1007.1

1006.7

1005.3

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

22.95

78.14

46.40

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

7.9

4.2

4.2

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

1.20

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)

 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

ลำดับ

รายการ

09:00 น.

 12:00 น.

 15:00 น.

หน่วยวัด

1

ความเร็วลม Wind Speed (WS)

0.3

0.3

0.3

เมตร/วินาที (m/s)

2

ทิศทางลม Wind Direction (WD)

59.3

342.7

51.3

องศา (Deg)

3

อุณหภูมิอากาศ Air Temperature (AT)

28.6

30.9

33.7

องศาเซลเซียส (Deg C)

4

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (RH)

73.9

62.6

54.1

เปอร์เซ็นต์ (%)

5

ความกดดันของบรรยากาศ Barometric Pressure (BP)

1007.6

1007.1

1005.8

มิลลิเมตร (mm)

6

การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ Solar Radiation (SR)

61.54

49.82

73.26

วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m2)

7

ลมกระโชก Gust

6.1

4.1

3.0

เมตร/วินาที (m/s)

8

ปริมาณน้ำฝน Rain (RN)

0.00

0.00

0.00

มิลลิเมตร (mm)