ซอฟต์แวร์สำหรับใช้คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก


 

โดยความร่วมมือระหว่าง

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรณีติดตั้งแล้วไม่สามารถเปิดใช้งานได้ และเครื่องเรียกหา Dot Net Framework 3.5


ตัวแสดงรายงาน (หลังติดตั้งเสร็จให้ติดตั้ง Crystal Report Runtime สำหรับใช้แสดงรายงาน)


"แนะนำปัญหา และการใช้งานที่ e-mail    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "