คำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ประกาศ : แนวปฏิบัติให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะสาธารณสุขศาสตร์

>> ติดต่อสอบถาม งานวิชาการคณะฯ โทร. 043-424820 ต่อ 42811, 42814 โทรศัพท์มือถือ 081-7177871 ในวันและเวลาราชการ