รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 - 2554