กิจกรรมภาควิชา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ มจธ. กรุงเทพฯ

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างความผาสุกในองค์กร ...

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เตรียมรับนักศึกษาจาก University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ค

คณาจารย์จาก University of Copenhagen เยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมความพร้อมนำนักศึกษากว่า 20 คน ...

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานสงกรานต์ร่วมสืบสานประเพณีไทย

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำขอพรปีใหม่ ...