ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ จัดโครงพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษด้านการติดต่อสื่อสารสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร

      ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข นำโดย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานหลักสูตรฯ จัดโครงพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษด้านการติดต่อสื่อสาร และ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฯ "Communication Skills for the master student " สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 18 และรุ่นที่ 19 วิทยากรโดย Dr. Roderick Robillos ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข่าวโดย : ศุภานัน  พรมขอนยาง