ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ, พร้อมหัวหน้างานวิชาการ และ หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษาฯ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ภายในงานมีกิจกรรมและบูธจากคณะต่างๆ มากมาย กิจกรรมมี 2 วัน ระหว่างวันที่ 30- 31 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.        

ภาพ/ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์