ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20

18 ก.ค. 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล

ข่าวโดย : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.