ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูที่ได้กรุณาอบรมสั่งสอนศิษย์ให้ศิษย์เป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรม จากนั้นนักศึกษาแต่ละชั้นปีนำพานไหว้ครูขึ้นไหว้ครู ท้ายสุดประธานพิธีได้กล่าวโอวาทแก่นักศึกษาเป็นอันเสร็จพิธี  

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ