ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ "ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต"

ทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2564

 

 

 

ภาพ / ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร