ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคณาจารย์, ตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาฯ เข้าร่วมพิธี

 

 04

05 06

07

 

 

 

ภาพ / ข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร