ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก       ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้บรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีนักศึกษาจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมกิจกรรม เช่น เมียนมา กัมพูชา จีน ลาว อินโดนิเซีย สหรัฐอเมริกาและไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวผุสดี  ไกยวงษ์