ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ต้นกล้า ส.อ.ป. สร้าง จป.น้อย

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น     จัดโครงการ “ต้นกล้า ส.อ.ป. สร้าง จป.น้อย” ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น. ซึ่งเป็นโครงการที่ ส.อ.ป.  สัญจรไปยังมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับสหกิจศึกษา ไปจนถึงเตรียมก้าวเข้าสู่การเป็น              นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ

 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เลาหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากรจากทาง ส.อ.ป. นำโดย       รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง อุปนายกสมาคม ส.อ.ป. พร้อมกับบุคลกรทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการชั้นนำอย่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้แก่ คุณวรากร เดชะ ผู้จัดการฝ่าย SHE management และ คุณยุทธภูมิศักดิ์ บุญธิมา ผู้จัดการส่วน SHE management ให้ความรู้กับนักศึกษาในการเตรียมสหกิจศึกษาอย่างไรให้ปัง! อีกทั้งถ่ายทอดถึงคุณสมบัติที่ จป.ยุค next normal ต้องมี ต้องเป็น ให้แบบไม่มีกั๊ก!!

 

ยิ่งไปกว่านั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ 150 คน ได้รับ Big surprise!! จากทีมวิทยากร          โดยการเชิญศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. (พี่บอย วสันต์ PH27 พี่หนึ่ง ศิริชัย PH29 พี่ชาร์ป ชาติชาตรี PH31         และพี่อาร์ม พงษ์บัญชา PH31) ที่ปัจจุบันทำงานในหน่วยงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กำลังใจรุ่นน้องในการเรียนและการก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน บรรยากาศในงานตลอดเกือบ 2 ชั่วโมงเต็ม         ล้วนเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความหวังดีที่รุ่นพี่เต็มใจมอบให้รุ่นน้อง ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าเวลาของโครงการมีจำกัดและหวัง  เป็นอย่างยิ่งว่าทาง ส.อ.ป. จะมีโครงการดี ๆ แบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เพื่อเตรียม จป.น้อย เข้าสู่โลกของการทำงานได้เต็ม    ศักยภาพและภาคภูมิ

 

 

 

 

 

ภาพข่าวโดย  :  อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร