ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องภูฝอยลม คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีคณาจารย์ กล่าวปัจฉิมโอวาทให้กับนักศึกษา และในโครงการดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรจาก บริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด  กรุงเทพฯ ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ หัวข้อ “เขียน Resume ให้ปัง...จบใหม่อย่างไรก็ได้งาน”,”การเขียนจดหมายสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ”  และ วิทยาการจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การบรรยายหัวข้อ “การเตรียมตัวสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งานเป็นภาษาอังกฤษ” เสริมความรู้ให้กับนักศึกษาอีกด้วย

 

 

ภาพ/ข่าวโดย  :   นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร