ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสาธารนสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดี กับ  'ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง' เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสาธารนสุขศาสตร์" โดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร