ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

Seminar อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ปี 2566

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน ได้สัมมนาวิชาการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. และในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

1.มหันตภัยร้ายในทะเล (Micro Plastics In Rayong)

https://kku.world/e2o5a

2.น้ำมันรั่วซ้ำซากหายนะทะเลไทย

https://kku.world/ncyyj

3.Climate Emergency (1.5 องศาที่โลกเปลี่ยน)

https://kku.world/r9dvt

4.Fast Fashion เมื่อแฟชั่นสุดปังกำลังจะพังโลก

https://kku.world/u5t6n

 

ดังแนบ Link Video สัมมนาในแต่ละหัวข้อ

 

โดยผู้ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

  1. พิธีกรที่สุดเลิศ คือ นางสาวชุติมณฑน์ รักตรง
  2. ผู้นำเสนอที่ดีและปัง คือ กลุ่มหัวข้อ Fast Fashion เมื่อแฟชั่นสุดปังกำลังจะพังโลก
  3. Poster สวย น่ารัก มีลูกเล่น คือ กลุ่มหัวข้อ น้ำมันรั่วซ้ำซากหายนะทะเลไทย
  4. วิทยากรคุณภาพ คือ นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เครือบุตร

ผู้มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ นางสาวชนิกานต์ ขอดเมชัย

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร