ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

Seminar วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 80 คน ปี 2567

การเสวนาวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องภูพานคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งการจัดเสวนาในครั้งนี้มีการจัดทำโปสเตอร์ หรือ QR Code แสดงเอกสารประกอบการบรรยายเนื้อหาเต็มเปี่ยมและการเสวนาเป็นไปอย่างเรียบร้อย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 80 คน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

          1. มลพิษทางอากาศสู่การร่าง พรบ.

          2. ความปลอดภัยการทำงานกับเครื่องจักร

          3. การละเมิดสิทธิแรงงานในสถานประกอบการ Labor right infringement in workplace

ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ 

          4. เจาะลึกมุมมองการขนส่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

          5. เจาะลึกรถยนต์ไฟฟ้ารักษ์โลกหรือแค่กระแส

          6. LET'S CREAT OUR SAFETY CULTURE รู้ก่อน ปลอดภัยก่อน

          7. ระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยุค INDUSTRY 4.0

และในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ 

          8. เริ่มต้นด้วยเรา : การบริหารขยะพลาสติก

          9. การตกจากที่สูงเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในงานก่อสร้าง

        10. GREEN WASHING กลยุทธ์ตบตาผู้บริโภค การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดโลกร้อนได้จริงหรือ?

 

ภาพโปสเตอร์งานเสวนาวิชาการ