ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2/2566

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2/2566 โดยจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 มกราคม 2567 ณ ห้องตักศิลา และลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งเนื้อหาโดยรวมของการจัดอบรมประกอบไปด้วย การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขึ้นพื้นฐาน, ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ และความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

โดยได้รับเชิญทีมวิทยากรจาก บริษัทครูเสือเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นำโดย คุณพนมกรณ์ แสงอรุณ (ครูเสือ) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และทีมวิทยากรมืออาชีพ นี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาใด้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์จริง เกิดประสบการณ์และเกิดความเข้าใจถึงการทำงานของอุปกรณ์เฉพาะทางด้านต่างๆ และการปฏิบัติการด้วยวิธีที่ถูกต้องต่อไป

ภาพ/ข่าว : โดย นายศรศักดิ์ อุระ