ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบรางวัล ขบวนแห่วันสงกรานต์ “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีพิธีมอบรางวัล ขบวนแห่วันสงกรานต์ “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้กับทีมงานคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้เข้าร่วมสืบสานงานบุญประเพณีตามฮีต 12 คอง 14 ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ณ ริมบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกจากนี้ในวันดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มอบเงินรางวัลพิเศษส่วนตัว เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสนับสนุนกิจกรรมแก่ทีมงานสโมสรนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วยผู้แทนคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว

ข่าวโดย : พรพิมล คะโยธา
ภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ