ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ศึกษาดูงาน โครงการตามพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี

วันที่ 3 - 4 พ.ค. 2560 นำโดยประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม
อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง
บุคลากรคณะฯ และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน รอบ 2 โครงการตามพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการใช้บริการและแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี 

ภาพและรายงานข่าวโดย : สุจิตรา พลเชียงสา