ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

อำลา นักศึกษาหลักสูตร Community Public Health

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.00 น. สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยชุมนุมอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดกิจกรรมอำลาแก่นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 6 คน ที่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตร Community Public Health คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน  ซึ่งกิจกรรมอำลาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีอำลา ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานอำลาดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาจากต่างประเทศได้กล่าวถึงความรู้สึกตลอดระยะเวลาที่ได้มาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอีสาน ที่มีความเชื่อว่าเป็นการเรียกขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกใหม่ หรือเป็นการอำลาผู้ที่กำลังจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษารำบายศรี มีพิธีพราหมณ์ และผูกข้อมือให้กับนักศึกษา ก่อนร่วมรับประทานอาหารเย็น

 

 

Miss Melissa Nop ตัวแทนนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่า “รู้สึกประทับใจในช่วงระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งพวกเขาได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ วัฒนธรรมของชาวไทยอีสาน รวมทั้งได้เรียนภาษาไทย ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนร่วมห้องที่เป็นนักศึกษาชาวไทย ซึ่งทำให้รู้สึกรักประเทศไทย และถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้ง”

นางสาวระวีทิพย์ วัฒสุข ประธานชุมนุมอินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า “อยากให้คณะฯ มีกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา และบุคลากรชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาไทย เพราะนอกจากจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีการจัดห้องเรียนสอนภาษาไทยให้นักศึกษาต่างประเทศและนักศึกษาจากต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาไทย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม และบริบทต่างๆ ของชาวต่างประเทศ ด้วย”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ในการรับนักศึกษาในหลักสูตร Community Public Health ในเดือนสิงหาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจสมัครเข้าเรียนกว่า 30 คน