ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี

      วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.49 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรไปร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์ อีกทั้ง มีการบรรยายธรรม เรื่อง ธรรมะสำหรับข้าของแผ่นดิน โดยประธานสงฆ์วัดนาป่าพง คลองสิบ จ.ปทุมธานี จนถึงเวลา 12.00 น. ด้วย

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong