ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี

วันวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.49 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี ณ บริเวณอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

On Monday 13 May 2019, at 6.49 am., Asst.Prof.Dr. Somsak Pitaksanurat, Dean of the Faculty of Public Health, joined the ceremony of the 33th year of Establishment of Faculty of Veterinary Medicine KKU.

ข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์