ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ ในนามผู้แทนคณบดี ผู้บริหารและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 40 ปี ณ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            On Wednesday 15 May 2019, Assoc.Prof.Dr. Wongsa Laohasiriwong, Vice Dean for International Affairs PH KKU, congratulates Faculty of Dentistry on the 40th Establishment Anniversary at Faculty of Dentistry KKU. 

ข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์