ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี คนที่ 9 “รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์”

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้โดยมีคณาจารย์, บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น

และในโอกาสดังกล่าว คณาจารย์,บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ก็ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ โอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ" โดยประกาศที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ณ วันที่ 20 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ, ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร