ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา, ดร.รัฐพล ไกรกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร
ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์