ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จย่า"

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร พร้อมผู้ช่วยคณบดี และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" หรือ "สมเด็จย่า" ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

"สมเด็จย่า" พระผู้เป็นเสมือนต้นแบบของคุณความงามดี ทรงเป็นดั่งแม่ของคนไทยทั้งแผ่นดิน ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง โดยในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ยังถือเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อตระหนักในภารกิจของวิชาชีพพยาบาล ว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ
ภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร