ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจากสหรัฐอเมริกา

วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ และ อาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์ ได้ต้อนรับอาคันตุกะ Mr. Evan Wilson from จาก Clark University, Massachusetts, USA
โดย Dr. David Strekfuss ผู้อำนวยการสำนักงาน CIEE ขอนแก่น ได้นำอาคันตุกะเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในโครงการ The Council on International Educational Exchange (CIEE) รายวิชาสาธารณสุขชุมชน หรือ Community Public Health (CPH)

ภาพ/ข่าว : ขวัญหทัย สินเธาว์